2013-2022 Säkerhets Koordinator Stockholm, Sverige

2013-2022 Under hösten 2013 kontrakterades Heimrisks Services för att bistå med säkerhetsarbete till en privat familj i Stockholm. Detta är ett pågående arbete och ingen annan information delges.

2013 EU Delegationen Kabul, Afghanistan

2013, Heimrisks Services ägare kontrakterades av säkerhetsföretaget Page Group att skydda EU delegations diplomater i Kabul. Första kontraktet redan 2009 innebar mobilt skydd för EU delegationens personal. 2013 gällde kontraktet livvaktskydd främst för EU Ambassadören och övriga utsända diplomater.

2011-12 Svenska Ambassaden Kabul, Afghanistan

2011-12, Heimrisks Services ägare kontrakterades av säkerhetsföretaget Vesper Group som livvakt att skydda Svensk utsänd diplomatpersonal i Kabuls region. Arbetet innebar främst skydd för VIP ofta som gruppchef för team 2. Samt samverkan med andra ambassader och ministerier, samt Svenska SÄPO.

2007-08 Civil Polis utbildning Numaniyah, Irak

2007-08, Heimrisks Services ägare kontrakterades av säkerhetsföretaget BLP International att leverera civil polisutbildning som polisinstruktör i Numaniyah, Irak. Utbildningen riktades främst mot sjukvård, civilpolis tjänst men också på högrisk inbrytning i fastighet och rum sök.

2008 Konvoj Säkerhet Kandahar, Afghanistan

Heimrisks Services ägare kontrakterades av säkerhetsföretaget Compass ISS att skydda jetbränsle konvojer med destination Kandahar flygbas. Skyddet samordnades från Convoy Support Centre utanför Kandahar. Uppgifterna var främst gruppchef för Nepalesiska ex Gurkha soldater och ansvarig att samordna skyddet och transporten av bränslet.

2006 Säkerhetsförare Utbildning Riyadh, Saudiarabien

2006-09 Kontrakterades Heimrisks Services av ABB i Riyadh och började leverera första säkerhetsförare utbildningen av flera. Utbildningsprogrammet utvecklades för att ge säkerhetsförarna kunskap och förstå fordonets egenskaper under risk, hotfull situation. Fokus var på säkerhetsmedvetande, undvikande, flykt samt ramnings situation. Heimrisks har också levererat flera andra säkerhetslösningar till ABB i Riyadh bl.a. projekt säkerhetschef, livvaktsskydd samt VIP eventsäkerhet.

2004 Saudiarabiska Kungafamiljen Köpenhamn, Danmark

2004, Kontrakterades Heimrisks Services av Metropolitan Ltd i London, England att bistå dem med mobilt personskydd till 4 medlemmar av Saudiarabiska Kungafamiljen under deras besök i Köpenhamn. Vår uppgift var att leverera livvaktsteamet och sköta de dagliga säkerhetsrutinerna.

mall utbildning

Sjukvård

Personskydd