2013-17 Säkerhets Konsult Stockholm, Sverige

2013-17 Under hösten 2013 kontrakterades Heimrisks Services för att bistå med säkerhetsarbete till en privat familj i Stockholm. Detta är ett pågående arbete och ingen information delges.