2013-2022 Säkerhets Koordinator Stockholm, Sverige

2013-2022 Under hösten 2013 kontrakterades Heimrisks Services för att bistå med säkerhetsarbete till en privat familj i Stockholm. Detta är ett pågående arbete och ingen annan information delges.