SÄKERHETSMEDVETANDE

Säkerhetsmedvetande HEAT

En utbildning framtagen för myndigheter, organisationer och företag som skall tjänstgöra i konfliktdrabbade samt osäkra områden . Främst designad för att förstå och anpassa problematiken kring länders etiska och religiösa lagar, vanor och kultur. En god kännedom om tidigare och nuvarande hot och risker riktade främst mot västerlänningar såsom kidnappning, rån och annan kriminellverksamhet. Lära sig Kännetecken och identifiering för att förebygga och upptäcka att man är under uppsikt. Kursen kan bli specialiserad för klientens behov och tidsram.

Hostile Environment Awareness Training