resa-2

Resesäkerhet

Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning där vi samlar information om resmålet.

Analyserar risk och hotbilder, värderar vilka försiktighetsåtgärder som krävs för en säker resa. Genomgång och planering av hela resan samt landet och den aktuella regionen. Förebygga incidenter till att kontrollera resebolag, hotell samt identifiera säkra respektive osäkra områden. Vilka sjukvårdsmöjligheter som existerar, evakueringsplaner till att följa upp det aktuella säkerhetsläget.