utbildning

Utbildning

Terrorism och kriminalitet är ett vardagligt samhällsinslag och kriminella utvecklar konstant nya tekniker och färdigheter. För att motverka detta krävs att vi fortlöpande utbildar oss och noga följer utvecklingen. Medvetande är ett tankesätt som kan aktiveras och struktureras genom inlärning och förberedelser där riktiga övningar ger färdighet. Heimrisks erbjuder utbildning och assistans globalt genom en rad beprövade tekniker som framarbetats vid operativt säkerhetsarbete och erbjuds genom erfarna och kvalificerade instruktörer.