RISKHANTERING

Heimrisks förstår klienters behov att skydda och vårda sina tillgångar vare sig det gäller materiella eller personella värden. Att analysera, implementera och vidhålla rutiner med hög säkerhet är väsentligt för ett lyckat resultat. Vi erbjuder rådgivning samt assistans med planering, säkerhet, evakuering, krissituationer samt utbildning. Vi har mycket erfarna säkerhetskonsulter tillgängliga för att vara behjälpliga med säkerhetsanalyser, riskhantering, rådgivning och erbjuda praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Dessa lösningar inkluderar skyddshöjande åtgärder som forceringshinder, övervakningsinstallationer, larm, evakueringsplaner, utbildning i säkerhetsmedvetande samt andra relaterade åtgärdsplaner. Varje företag är unikt med olika förutsättningar och skyddsbehov.

Identifiera-Analysera-Säkerhetslösning