2007-08 Civil Polis utbildning Numaniyah, Irak

2007-08, Heimrisks Services ägare kontrakterades av säkerhetsföretaget BLP International att leverera civil polisutbildning som polisinstruktör i Numaniyah, Irak. Utbildningen riktades främst mot sjukvård, civilpolis tjänst men också på högrisk inbrytning i fastighet och rum sök.