personskydd-2

PERSONSKYDD

PSD-Livvakt

Denna kurs är designad för säkerhetsoperativ skyddspersonal som ska tjänstgöra i högriskområden i världen. Fokus är här på att förstå hot och riskbilder, analysera samt implementera skyddsåtgärder som riskanalys, skyddsformationer och självskydd. Planera och utföra livvaktsuppdrag samt grundläggande första hjälpen-utbildning. Taktisk pistol är inkluderad och kraven är att alla deltagare måste uppvisa ett prickfritt utdrag ur belastningsregistret.