2006 Säkerhetsförare Utbildning Riyadh, Saudiarabien

2006-09 Kontrakterades Heimrisks Services av ABB i Riyadh och började leverera första säkerhetsförare utbildningen av flera. Utbildningsprogrammet utvecklades för att ge säkerhetsförarna kunskap och förstå fordonets egenskaper under risk, hotfull situation. Fokus var på säkerhetsmedvetande, undvikande, flykt samt ramnings situation. Heimrisks har också levererat flera andra säkerhetslösningar till ABB i Riyadh bl.a. projekt säkerhetschef, livvaktsskydd samt VIP eventsäkerhet.