VÄLKOMMEN TILL HEIMRISKS SERVICES

Vi erbjuder risk/krishantering genom att identifiera och analysera risker och implementerar säkerhetslösningar så att organisationer ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet och utveckla nya marknader även i ostabila konfliktdrabbade områden. Säkerhetsutbildningar riktade till myndigheter, organisationer som privata intressen har levererats till nationella som internationella organisationer.

Multinationella företag i Mellanöstern har anlitat vår överlägsenhet inom specialutbildning och skyddstjänster för att säkra sin personal. Internationella uppdrag har gett oss en närhet till nationell personal i flertalet länder som erbjuder samarbete med tjänster och genom dessa unika relationer kan vi erbjuda en utomordentlig service till våra klienter.

Identifiera-Analysera-Säkerhetslösning