vapentraning-bw

TAKTISK VAPENHANTERING

Taktisk vapenutbildning för säkerhetspersonal som har uppdrag utomlands i konfliktdrabbade områden och använder tjänstepistol som primärt vapen. Många säkerhetsföretag som rekryterar beväpnad säkerhetspersonal kräver att man genomgått en utbildning på säker vapenhantering. Genom vår egen organisation och skytteklubb kan därför genomgång och prov genomföras. Vårt internationella nätverk erbjuder denna typ av utbildning i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Krav är att alla deltagare måste uppvisa ett prickfritt utdrag ur belastningsregistret, samt vara utbildad inom säkerhetssektorn. Våra instruktörer innehar militär, polisiär bakgrund eller alternativ erfarenhet från internationell diplomat säkerhetstjänst.