KRISHANTERING

Om en akut situation skulle inträffa, antingen en olycka med en anställd, ett hot eller värre hur hanterar du och ditt företag den drabbade, dennes familj, media samt arbetskamrater. Vilka är företagets åtgärdsplaner om en akut situation gällande skada, kidnappning, dödsfall alternativt brand skulle inträffa.