Taktisk vapenhantering

Resesäkerhet

Säkerhetsmedvetande

Sjukvårdsinstruktör

Personskydd utland

Resesäkerhet

Personsäkerhet

Spaning/Övervakning

Intervjuer

GPS Spårning