personskydd-bw

SÄKERHETSTJÄNSTER

Hot och våld ökar globalt och vi behöver fokusera på att analysera, identifiera och komma med förslag och åtgärdsplaner för att kunna hantera alla tänkbara hot och krissituationer som kan utvecklas. Målet är att minimera risker samt identifiera brister och implementera nödvändiga säkerhetslösningar. Vi erbjuder support, kvalificerad och professionell rådgivning för att skydda företag och individers värderade tillgångar.

De säkerhetstjänster vi erbjuder är:

  • Säkerhetsanalys
  • Bakgrundskontroll
  • GPS Spårning
  • Intervjuer
  • Spaning, Övervakning
  • Personsäkerhet
  • Resesäkerhet
  • Personskydd (Utland)